NL -EN

Dorpsgezicht

2006

Kerk van Aalbeke – Kortrijk
Curator: Christophe De Jaegher
Materiaal: gipsen gelaatsafdrukken van 800 Aalbekenaren.